Torben Kjær - Enhedslisten

Billede af Torben Kjær
Medlem af Hovedstadens
Regionsråd og Danske
Regioners Sundhedsudvalg.
Folketingskandidat for
Enhedslisten

Se Enhedslistens valgfilm her!

Medlem af Hovedstadens Regionsråd for Enhedslisten

At hjælpe mennesker ...

Det at kunne hjælpe mennesker mod uretfærdighed ikke mindst, når de får myndighedernes "kærlighed" at føle, har altid været en politisk motivation. Som da en kommune ville flytte 6 borgere med handicap mod deres vilje - de vandt efter 2 års kamp, og det var en stor glæde at kunne hjælpe.

Det er en kæmpe udfordring, at flere og flere ikke vil betale skat til det fællesskab, som vi alle kan få brug for, når vi rammes af sygdom, ledighed, handicap, og når vi som ældre ikke længere kan klare os i eget hjem. Velfærdssamfundet skal styrkes ikke afvikles, og der er råd til det, hvis vi vil.

At vi alle har samme ret til at blive behandlet i sundhedsvæsenet, når vi har brug for det, giver os størst mulighed for deltagelse i samfundslivet og for at have et godt liv.

At deles om opgaverne og samfundsværdierne synes så logisk. For mig har det ikke noget med demokrati at gøre, at nogle få scorer kassen på andres slid og slæb, og at vi skal dænges til med skrammel for at skabe evig vækst og overskud til de få. Hvor er logikken i, at de 100 rigeste i verden ejer så meget, at de kunne afskaffe verdens fattigdom 4 gange!?

Vi skal arbejde for en grøn udvikling i alt, hvad vi foretager os - det fortjener både vi og fremtidens borgere.

Livet er vidunderligt

Livet er vidunderligt, og en lang rejse af udfordringer og erfaringer. Det at gribe udfordringerne og skabe sig flere erfaringer, er det der gør hele livet interessant. Det selv om ikke alle erfaringer er lige spændende, og at nogle udfordringer kræver en del mere end andre. Når livet byder på uventede udfordringer, som man helst havde undværet, er vilje og mod de vigtigste værktøjer til at vinde kampen og komme videre. Men meget lod sig ikke gøre uden et godt velfærdssamfund og sundhedsvæsen.

Da jeg var 5 år, fik jeg diabetes og har siden pådraget mig flere følgevirkninger af denne, blandt andet blev jeg blind i 1995. For en landmåler er blindhed noget skidt, så ud over at lære at fungere som blind, var en af udfordringerne at finde noget meningsfuldt at bruge hverdagslivet til.

Det er blevet til mange interessante år med handicappolitik som tillidsrepræsentant for Danske Handicaporganisationer (DH) på lokalt, nationalt og europæisk plan. Det har været hjælp til konkrete borgere, der kom i klemme i systemet. Det har været kampen for reel ligebehandling og lige ret til at være en del af samfundet herunder implementering af FN's handicapkonvention. Det har været som medlem af DH's Forretningsudvalg, som formand for Hillerød Kommunes Handicapråd og medlem af kommunens beskæftigelsesråd LBR og blandt andet ved at holde oplæg for Europarådet i Strasbourg.

Politik og samfundsforhold har altid interesseret mig, jeg har været medlem af Enhedslisten siden 1997, hvor jeg mest har arbejdet i kulissen men også har opstillet til Folketinget og er siden 1. januar 2014 valgt til Hovedstadens Regionsråd. Det har ført til poster i Danske Regioners Sundhedsudvalg, Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde, Samarbejdsudvalg vedr. almen praksis, Samarbejdsudvalg vedr. kiropraktik, den politiske følgegruppe til Nyt Hospital Nordsjælland og for tredje periode i bestyrelsen for specialbostedet Solgaven i Farum.

Enhedslisten i Region Hovedstaden har valgt mig som folketingskandidat i Nordsjællands storkreds under Rudersdal-kredsen.

Via menuen øverst på denne side kan du læse Enhedslistens valgprogram, mine mærkesager, avisartikler af og om mig, høre radioudsendelser med mig, læse om nogle af de sager, som jeg har hjulpet borgere med, se at jeg som blind bygger terrasser, carport, udskifter tag, river facade ned, og der kommer sikkert mere hen ad vejen.

Se videoer på youtube!

Se video
Se giraffen!
Se video
I funktion derhjemme.